Які зміни несуть прийняті законопроекти № 9744 і № 8267 в ІТ -галузь України?

24 травня 2012р. Верховною Радою України були прийняті у другому читанні законопроекти № 9744 і № 8267 , які раніше парламент затвердив у першому читанні і виніс на обговорення ІТ-спільноти та влади. Мета цих законопроектів - стимулювання розвитку ІТ-галузі в Україні.

Раніше ми аналізували ці законопроекти, прийняті ВР України в першому читанні.

Які ж норми і положення цих законопроектів прийнято в остаточному варіанті народними депутатами? Які умови роботи та оподаткування пропонуються компаніям ІТ-галузі Україна?

Законопроектом № 9744 вносяться зміни до Перехідних положень Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції.

А от законопроект № 8267 змінив початкову назву, тепер він називається: "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції".

Перехідні положення

Давайте спочатку розглянемо положення прийнятого законопроекту № 9744, оскільки саме він регламентує, які пільги з оподаткування отримують ІТ-компанії, і хто зможе цими пільгами скористатися.

Отже, законопроектом № 9744 внесені зміни в 20-й розділ Перехідних положень Податкового кодексу України.

Розділ 2 Перехідних положень "Особливості сплати податку на додану вартість" доповнено пунктом 26 , яким встановлено, що на період з 1 січня 2013 р. по 1 січня 2023 звільняються від податку на додану вартість операції з постачання програмної продукції, створені в результаті економічної діяльності ІТ-компаній.

У підрозділі 4 Перехідних положень НК "Особливості сплати податку на прибуток підприємств", абзац 4,5 підпункту 10 доповнити нормою, що з 1 січня 2013р. ставка податку на прибуток для ІТ-компаній встановлюється в 5% . Ставка податку на прибуток встановлюється без тимчасових обмежень!

Як бачимо, у другому читанні цього законопроекту № 9744 ставка податку на прибуток для ІТ-компаній знижена до 5% замість 16%.

Чому змінюються саме Перехідні положення НК Україні? Це рекомендовано висновками юристів Головного управління ВР. Адже в Перехідних положеннях НК Україна вказуються особливості застосування та пільг з оподаткування окремих галузей економіки України.

Підрозділ 10 "Інші перехідні положення" Перехідних положень НК доповнюється також пунктом 14, в якому підпунктом 1.4 вказані критерії ІТ-компаній в Україну.

Ними є ті, хто протягом чотирьох податкових кварталів поспіль відповідає таким умовам.

Цитую закон:

1) питома вага доходів суб'єкта від здійснення відів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 цього пункту, становить не менше Як 70 відсотків доходів від усіх відів економічної діяльності з реалізації товарів, виконан робіт, надання послуг;

2) Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальніх актівів суб'єкта перевіщує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

3) у суб'єкта відсутній податковий борг;

4) Щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про Відновлення платоспроможності боржника або визнання йо банкрутом".

У першому читанні цього законопроекту було 5 критеріїв.

Прибрали 4 підпункт , де податкова повинна була перевірити загальну суму розбіжностей між податковим кредитом з податку на додану вартість, сформованим платником податків по придбаних товарах/послугах і податковими зобов'язаннями його контрагентів, в частині поставки таких товарів/послуг. Тобто прибрали норму, при якій суб'єкт, який претендує на пільги в ІТ-галузі, повинен був пройти додаткову перевірку з ПДВ!

Це можна сміливо занести в плюс новим законом і нашої з вами роботи!

Для новостворених ІТ-компаній передбачений період діяльності в 2 звітних (податкових) кварталу для подання заявки на застосування пільгового режиму оподаткування. Також у нинішній редакції закону 9744 передбачена документальна перевірка новостворених суб'єктів програмної індустрії після закінчення 4 кварталів на відповідність критеріям ІТ-компаній. У разі невідповідності цим критеріям свідоцтво суб'єкта індустрії програмної продукції анулюється, а суб'єкту господарювання необхідно буде доплатити податки за загальною системою і донарахувати собі пеню з 1 числа кварталу, в якому допущені порушення критеріїв ІТ-компаній.

Знову подати заявку на застосування спеціального режиму оподаткування такий суб'єкт отримує право через 4 звітних (податкових) кварталу.

Не вважаються новоствореними суб'єкти господарювання, створені після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до розділу ХХ" Перехідні положення "Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції" шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення ), приватизації та корпоратизації.

Законопроектом № 9744 визначено види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт і надання послуг у сфері індустрії програмної продукції.

На відміну від законопроекту, прийнятого у першому читанні 22 березня 2012 з тексту прибрали такі види діяльності:

Тобто суб'єкти, які надають послуги хостингу, ЗМІ в мережі Інтернет не зможуть скористатися спеціальним режимом оподаткування.

Для отримання свідоцтва про реєстрацію, як суб'єкта, який застосовує спеціальний режим оподаткування ІТ-галузі, потрібно подати заявку в податкову службу за місцем реєстрації такого суб'єкта.

Заявку необхідно буде подати за 30 днів до початку кварталу.

Цитую закон:

Суб'єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою представляє фінансову звітність, копії первинних документів (завірені підписом платника податків або його посадовою особою та печаткою (за її наявності) або в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються їм в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування.

Для підтвердження відповідності видів економічної діяльності суб'єкта індустрії програмної продукції видами економічної діяльності, визначеними у підпункті 1.5 цього пункту, суб'єкт індустрії програмної продукції разом з реєстраційною заявою подає висновок центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України щодо відповідності фактичних видів економічної діяльності суб'єкта індустрії програмної продукції видами економічної діяльності, визначеними у підпункті 1.5 цього пункту.

Зазначений центральний орган виконавчої влади в установленому Кабінетом Міністрів України порядку протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем ??отримання цим органом відповідного звернення суб'єкта індустрії програмної продукції, зобов'язаний видати йому такий висновок або мотивовано відмовити у його видачі. Зазначений висновок дійсний протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем ??його видачі.

Дуже "напружує" пункт, що разом з фінансовою звітність необхідно буде надати копії первинних документів! Навіщо?

Адже податкова адміністрація протягом 10 днів має право провести позапланову виїзну перевірку суб'єкта, який подав заяву на застосування спеціального режиму!

Також, на відміну від першої редакції, де податкової давали право звернутися до відповідного органу для перевірки відповідності суб'єкта господарювання критеріям ІТ-компанії, в нинішній редакції прийнятого закону встановлено, що суб'єкт ІТ-галузі зобов'язаний разом з реєстраційної заявкою подати висновок центрального органу влади з питань науки, інновацій та інформатизації про відповідність видами економічної діяльності ІТ-компаній.

Такий висновок повинні надати суб'єкту протягом 10 днів після звернення до відповідного органу. Рішення цього органу може бути оскаржене в судовому порядку.

Протягом 15 днів з подачі заяви податкова адміністрація зобов'язана включити такого суб'єкта до реєстру ІТ-компаній та видати свідоцтво про реєстрацію ІТ-компанії, або відмовити у видачі такого свідоцтва.

У прийнятому законопроекті № 9744 встановлені також норми анулювання свідоцтва суб'єкта індустрії програмної продукції, зазначено, що необхідно вести окремий облік доходів і витрат, для визначення прибутку від видів економічної діяльності ІТ-компаній.

Окремим пунктом встановлені норми сплати податку на прибуток:

1.9.Ставка податку на доходи Фізичних ОСІБ становіть 5 відсотків базуватися оподаткування Щодо доходу у формі заробітної плати, визначеного згідно з пунктом 164.6 Статті 164 цього Кодексу, та інших винагороди за трудовими договорами (контрактами) працівніків суб'єкта індустрії програмної продукції, Який застосовує Особливості оподаткування, відповідно до відів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 цього пункту, посади якіх відповідають Переліку професійніх назв робіт індустрії програмної продукції, затверджених Кабінетом Міністрів України.

У разі ЯКЩО сума податку, Обчислено відповідно до Абзац перший цього підпункту, є менше за суму податку, обчислення шляхом множення двократного розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року, на ставку податку, визначеня Абзац перший пункту 167.1 Статті 167 цього Кодексу, ставка податку Щодо доходів, зазначеним у абзаці Першому цього пункту (СтІТрозр), встановлюється в розмірі, Що візначається за формулою:

СтІТрозр = 2 х Зпмін х СТБ/ЗпІТ, де:

Зпмін - Розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

СТБ - Розмір ставки податку, візначеної Абзац перший пункту 167.1 Статті 167 цього Кодексу;

ЗпІТ - Розмір доходів, зазначеним у абзаці Першому цього пункту.

Не складно підрахувати, наприклад, для поточного 2012р., що якщо сума податку на прибуток була б нижче 321,90 грн (2 * 1073 * 0,15), то податок на дохід повинен розраховуватися за формулою. Фактично для нинішнього року виплачується зарплата нижче 6400 грн повинна була б розраховуватися за наведеною вище формулою.

Законопроект № 9744 набирає чинності з дня, наступного за днем ??опублікування.

Підбивши підсумок по цьому законопроекту № 9744 , можна сказати, що в ході обговорення законопроекту після першого читання, змінена ставка податку на прибуток та податку на прибуток - до 5%, звільнені від ПДВ ІТ-компанії на 10 років, але виключені з переліку початковій редакції деякі види діяльності, за якими визначаються суб'єкти індустрії програмної галузі.

Також зобов'язали подавати при реєстрації висновок центрального органу влади з питань науки, інновацій та інформатизації про відповідність видами економічної діяльності ІТ-компаній та копії первинних документів!

Нова версія законопроекту № 8267

Законопроект № 8267 змінив свою первинну назву, тепер він називається: "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції".

Якщо раніше він містив норми: цілі проведеного економічного експерименту в ІТ-галузі, види діяльності ІТ-компаній, зменшення ставок єдиного соціального внеску для ІТ-компаній, то у прийнятій редакції від 23 травня 2012 р. він встановлює форми і пріоритети підтримки ІТ-галузі державою, а в своїх Перехідних положеннях тимчасово, на період з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2017 р., встановлює фіксований розмір єдиного соціального внеску.

Єдиний соціальний внесок буде:

Законопроект № 8267 також встановлює, як буде розподілятися сума єдиного соціального внеску по фондах соцстрахування.

Підіб'ємо підсумок

Ці два прийнятих закону покликані стимулювати розвиток ІТ-галузі в Україні, створивши сприятливі умови з оподаткування. Цьому сприяє зниження податку на прибуток та податку на прибуток до 5% і скасування ПДВ для ІТ-компаній.

Крім цього, створюються умови для виплати "білої" заробітної плати найманим працівникам ІТ-компаній.

Але тут є "підводні камені".

Яка заробітна плата буде вказуватися найманим працівникам у звітності підприємства та у звітності до ПФ? Адже у Пенсійному фонді України облік заробітної плати ведеться відповідно до суми сплаченого страхового внеску! А відповідно до нових законів - це з суми в два розміри мінімальної заробітної плати.

Тому законодавцям, керівництву пенсійного фонду потрібно буде зробити зміни в законодавстві, при яких ІТ-компаніям, які сплачують фіксований єдиний соціальний внесок від двох мінімальних заробітних плат, відображати у відомостях повну суму виплаченої реальної заробітної плати для подальшого врахування при нарахуванні солідарної пенсії найманим працівникам цих компаній.

Опубліковано: 06/06/12 @ 07:16
Розділ Різне

Рекомендуємо:

30 червня - 1 липня, Харків - ДОУ хакатони - Харків!
Заправка картриджів електронної сигарети
Запорука успіху - це турбота про ближнього
Створено ще один незвичайний гаджет від пошукового гіганта Google ?
Ювелірний інтернет - магазин « Русское золото»