Синхронізація в Go: використання спільних даних

Привіт, мене звати Ярослав. Працюю в компанії Evrius , три роки розробляю на Go, а раніше писав на PHP.

Помітив, що коли на співбесіді з Go питають про синхронізацію, то переважно запитання звучить: «Як розпаралелити задачу?». Про це я писав раніше . Але на співбесіді питають про одне, а в проєкті — інше, там значно більше випадків, коли дані читаються з багатьох горутин, а оновлюють в одній. Тоді краще використовувати оптимальні структури sync.RWMutex та atomic.Value. Про це й буде стаття. Тут ви знайдете приклади коду, помилок, тести, бенчмарки.

Матеріал буде цікавий спеціалістам, які збираються перекваліфікуватись на Go або вже мають досвід з цієї мовою та хочуть краще структурувати свої знання.

Власне, я згадав про PHP, бо маю багато знайомих PHP-розробників і інколи відповідаю на запитання «Як перекваліфікуватись з PHP на Go». Також інколи чую, як PHP-розробникам зі знанням Go, рекрутери пропонують розглянути вакансії Golang Team Lead . Якщо вам буде цікаво почитати про те, як перекваліфікуватись з PHP на Go, дайте знати про це в коментарях чи напишіть мені в LinkedIn, щоб я розумів актуальність питання і мав мотивацію взятись за статтю з прикладами коду та порівнянням.

Безпечне читання даних без синхронізації

Коли в коді просто читаємо завчасно завантажені дані без оновлень з багатьох горутин, то синхронізація зайва. Штучний приклад, коли багато горутин читають одні дані:

package main

import (
 "fmt"
)

func main() {
 var values = map[byte]int{
 'A': 1,
 'B': 2,
 'C': 3,
 }

 var keys = []byte{'A', 'B', 'C'}

 // panic: too many concurrent operations on a single file or socket (max 1048575)
 for try := 1048575; try > 0; try-- {
 go func() {
  for i, key := range keys {
  // safe goroutine read data without any sync
  var value = values[key]

  fmt.Printf("index = %d, key = %c, value = %d
", i, key, value)
  }
 }()
 }
}

Я запустив цей приклад з параметром race (для перевірки на data race): go run main.go -race.

Якщо ж у першій горутині будемо читати з мапи, а в другій — писати в мапу, то отримаємо помилку fatal error: concurrent map read and map write . Про цю помилку також написано в офіційному блозі Go maps in action :

Maps are not safe for concurrent use : it’s not defined what happens when you read and write to them simultaneously.

Розглянемо її детальніше.

Fatal error: concurrent map read and map write

Якщо взяти попередній приклад і додати одну горутину, яка буде писати в мапу, то отримаємо помилку, навіть якщо будемо оновлювати вже наявні ключі.

// BAD CODE WITH ERROR EXAMPLE
package main

import (
 "fmt"
)

func main() {
 var values = map[byte]int{
 'A': 1,
 'B': 2,
 'C': 3,
 }

 var keys = []byte{'A', 'B', 'C'}

 go func() {
 for {
  for _, key := range keys {
  // UNSAFE, fatal error: concurrent map read and map write
  values[key] = values[key] + 1
  }
 }
 }()

 // panic: too many concurrent operations on a single file or socket (max 1048575)
 for try := 1048575; try > 0; try-- {
 go func() {
  for i, key := range keys {
  // UNSAFE, fatal error: concurrent map read and map write
  var value = values[key]

  fmt.Printf("index = %d, key = %c, value = %d
", i, key, value)
  }
 }()
 }
}
go run main.go -race

Після запуску програма виведе в термінал очікувані повідомлення ~ index = 0, key = A, value = 850  N разів, а потім завершиться помилкою:

fatal error: concurrent map read and map write

Повна заміна мапи без синхронізації

Знову досліджуємо попередній приклад і замість оновлення мапи будемо робити її повну заміну. Перевіримо, чи це безпечно.

// BAD CODE WITH UNSAFE EXAMPLE
package main

import (
 "fmt"
)

func main() {
 var values = map[byte]int{
 'A': 1,
 'B': 2,
 'C': 3,
 }

 var keys = []byte{'A', 'B', 'C'}

 go func() {
 for {
  var replaceValues = make(map[byte]int, len(values))

  for _, key := range keys {
  replaceValues[key] = values[key] + 1
  }

  // UNSAFE replace on some GOARCH, for example arm(32)
  values = replaceValues
 }
 }()

 // panic: too many concurrent operations on a single file or socket (max 1048575)
 for try := 1048575; try > 0; try-- {
 go func() {
  for i, key := range keys {
  // UNSAFE read on some GOARCH, for example arm(32)
  var value = values[key]

  fmt.Printf("index = %d, key = %c, value = %d
", i, key, value)
  }
 }()
 }
}
go run main.go -race

Після запуску жодних помилок у терміналі, отже, повна заміна мапи виконалась успішно на моєму комп’ютері.

go env
GOARCH="amd64"
GOHOSTARCH="amd64"

На архітектурі amd64  — повна заміна мапи (вказівник розміром 8 байтів, або 64 біти) є атомарною операцією (безпечною), але на інших архітектурах, таких як 32-бітна arm , будуть помилки. Тому треба писати код, який буде безпечний і на інших архітектурах. Для цього потрібно правильно використовувати синхронізації: sync.Mutex, sync.RWMutex та atomic.Value, які гарантують потокобезпечність.

Універсальний sync.Mutex

Завдання sync.Mutex  — надати ексклюзивний доступ до даних за допомогою двох методів Lock() та Unlock() . Візьмемо попередні приклади і зробимо їх потокобезпечними, використовуючи sync.Mutex. Приклад, в якому була помилка fatal error: concurrent map read and map write з sync.Mutex, буде саме таким:

package main

import (
 "fmt"
 "sync"
)

func main() {
 var values = map[byte]int{
 'A': 1,
 'B': 2,
 'C': 3,
 }

 var keys = []byte{'A', 'B', 'C'}

 var mu = new(sync.Mutex)

 go func() {
 for {
  for _, key := range keys {
  mu.Lock()
  values[key] = values[key] + 1
  mu.Unlock()
  }
 }
 }()

 // panic: too many concurrent operations on a single file or socket (max 1048575)
 for try := 1048575; try > 0; try-- {
 go func() {
  for i, key := range keys {
  mu.Lock()
  var value = values[key]
  mu.Unlock()

  fmt.Printf("index = %d, key = %c, value = %d
", i, key, value)
  }
 }()
 }
}
go run main.go -race

Бачимо успішне завершення.

Але правильніше буде винести дані і мютекс в одну структуру, яка буде відповідати за доступ до даних. Об’єднати в одну структуру — це стандартне рішення, бо більше зрозуміло, які маніпуляції з даними відбуваються.

package main

import (
 "fmt"
 "sync"
)

type SyncCounter struct {
 data map[byte]int
 mu  sync.Mutex
}

func NewSyncCounter(data map[byte]int) *SyncCounter {
 return &SyncCounter{
 data: data,
 }
}

func (c *SyncCounter) Increment(key byte) {
 c.mu.Lock()
 c.data[key] += 1
 c.mu.Unlock()
}

func (c *SyncCounter) Get(key byte) int {
 c.mu.Lock()
 var value = c.data[key]
 c.mu.Unlock()

 return value
}

func main() {
 var values = NewSyncCounter(map[byte]int{
 'A': 1,
 'B': 2,
 'C': 3,
 })

 var keys = []byte{'A', 'B', 'C'}

 go func() {
 for {
  for _, key := range keys {
  values.Increment(key)
  }
 }
 }()

 // panic: too many concurrent operations on a single file or socket (max 1048575)
 for try := 1048575; try > 0; try-- {
 go func() {
  for i, key := range keys {
  var value = values.Get(key)

  fmt.Printf("index = %d, key = %c, value = %d
", i, key, value)
  }
 }()
 }
}

На початку знайомства з Go універсального sync.Mutex та каналів вистачить для написання коду, але якщо захочете замінити на sync.RWMutex чи atomic.Value, то краще пишіть тести і запускайте з параметром race , щоб перевірити наявність помилок і можливе погіршення швидкодії після оптимізації.

Повна заміна даних з sync.Mutex, sync.RWMutex та atomic.Value

Далі зосередимось тільки на структурах з даними та потокобезпечним доступом. Коли повністю замінюємо дані, достатньо обгорнути мютексом тільки заміну і отримання вказівника:

import "sync"

type CityOnlineMutexMap struct {
 data map[string]uint32
 mu  sync.Mutex
}

func NewCityOnlineMutexMap(data map[string]uint32) *CityOnlineMutexMap {
 return &CityOnlineMutexMap{
 data: data,
 }
}

func (c *CityOnlineMutexMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.mu.Lock()
 c.data = data
 c.mu.Unlock()
}

func (c *CityOnlineMutexMap) Get(cityName string) uint32 {
 c.mu.Lock()
 var data = c.data
 c.mu.Unlock()

 return data[cityName]
}

У цьому прикладі пошук в мапі за ключем я виніс за мютекс, бо це безпечно. Коли дані частіше читаються, ніж пишуться, то можемо використати більш оптимальний для таких дій sync.RWMutex:

import "sync"

type CityOnlineRWMutexMap struct {
 data map[string]uint32
 mu  sync.RWMutex
}

func NewCityOnlineRWMutexMap(data map[string]uint32) *CityOnlineRWMutexMap {
 return &CityOnlineRWMutexMap{
 data: data,
 }
}

func (c *CityOnlineRWMutexMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.mu.Lock()
 c.data = data
 c.mu.Unlock()
}

func (c *CityOnlineRWMutexMap) Get(cityName string) uint32 {
 c.mu.RLock()
 var data = c.data
 c.mu.RUnlock()

 return data[cityName]
}

У цьому прикладі заміна буде відбуватись довше, бо під капотом RWMutex.Lock() викликається звичайний Mutex.Lock() та додаткові перевірки. Але читання через RWMutex.RLock швидше. Тести будуть далі.

Яка різниця між Mutex та RWMutex — одне зі стандартних питань на співбесіді. Якщо у вас є налаштований локально Go і IDE, то можете зайти в реалізацію RWMutex та почитати коментарі, які пояснюють, як працює RWMutex:

// RLock
// A writer is pending, wait for it.

// Lock
// Announce to readers there is a pending writer.
// Wait for active readers.
А найефективніший варіант повної заміни даних через atomic.Value:
import (
 "sync/atomic"
)

type CityOnlineAtomicMap struct {
 data atomic.Value
}

func NewCityOnlineAtomicMap(data map[string]uint32) *CityOnlineAtomicMap {
 var result = new(CityOnlineAtomicMap)

 result.Update(data)

 return result
}

func (c *CityOnlineAtomicMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.data.Store(data)
}

func (c *CityOnlineAtomicMap) Get(cityName string) uint32 {
 var data = c.data.Load().(map[string]uint32)

 return data[cityName]
}

А тепер напишемо тест, щоб порівняти, яка структура найкраща для повної заміни даних:

package main

import (
 "sync"
 "testing"
 "time"
)

type cityOnlineMap interface {
 Update(data map[string]uint32)
 Get(cityName string) uint32
}

func BenchmarkCityOnlineMutexMap(b *testing.B) {
 benchmarkCityOnlineMap(b, NewCityOnlineMutexMap(getCityOnlineMap()))
}

func BenchmarkCityOnlineRWMutexMap(b *testing.B) {
 benchmarkCityOnlineMap(b, NewCityOnlineRWMutexMap(getCityOnlineMap()))
}

func BenchmarkCityOnlineAtomicMap(b *testing.B) {
 benchmarkCityOnlineMap(b, NewCityOnlineAtomicMap(getCityOnlineMap()))
}

func benchmarkCityOnlineMap(b *testing.B, data cityOnlineMap) {
 b.Helper()

 var once = new(sync.Once)

 var cities = []string{"kyiv", "kharkiv", "lviv", "dnipro", "odessa"}

 b.ResetTimer()
 b.RunParallel(func(pb *testing.PB) {
 var isWriter = false

 once.Do(func() {
  isWriter = true
 })

 if isWriter {
  for pb.Next() {
  data.Update(getCityOnlineMap())

  // read much more often than it is written
  time.Sleep(time.Microsecond)
  }
 } else {
  for pb.Next() {
  for _, cityName := range cities {
   _ = data.Get(cityName)
  }
  }
 }
 })
}

func getCityOnlineMap() map[string]uint32 {
 var now = uint32(time.Now().Unix())

 return map[string]uint32{
 "kyiv":  now,
 "kharkiv": now,
 "lviv":  now,
 "dnipro": now,
 "odessa": now,
 }
}
go test ./... -v -bench=. -benchmem
Назва тесту Середній час ітерації Виділення пам’яті
BenchmarkCityOnlineMutexMap 410 ns/op 4 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineRWMutexMap 241 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineAtomicMap 10.4 ns/op 0 B/op 0 allocs/op

Якщо в задачі повна заміна даних, то краще використовувати atomic.Value як найефективнішу структуру (для цілочисельних даних є atomic.StoreUint64, atomic.StoreUint32, atomic.StoreInt64 та atomic.StoreInt32).

Екзотичні варіанти синхронізації через канали

Перший екзотичний варіант, який бачив у реальному проєкті:

// BAD CODE EXAMPLE, DON'T COPY-PASTE
type CityOnlineChanMutexMap struct {
 data   map[string]uint32
 chanMutex chan struct{}
}

func NewCityOnlineChanMutexMap(data map[string]uint32) *CityOnlineChanMutexMap {
 return &CityOnlineChanMutexMap{
 data:   data,
 chanMutex: make(chan struct{}, 1),
 }
}

func (c *CityOnlineChanMutexMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.chanMutex <- struct{}{}
 c.data = data
 _ = <-c.chanMutex
}

func (c *CityOnlineChanMutexMap) Get(cityName string) uint32 {
 c.chanMutex <- struct{}{}
 var result = c.data[cityName]
 _ = <-c.chanMutex

 return result
}

Під капотом каналів мютекси, і варіант вище поки найповільніший. У проєкті переписав його на sync.Mutex.

Другий екзотичний варіант помітив на просторах інтернету:

// BAD CODE EXAMPLE, DON'T COPY-PASTE
type cityOnlineRequest struct {
 cityName string
 online  chan uint32
}

type CityOnlineChanReactorMap struct {
 data    map[string]uint32
 requestChan chan cityOnlineRequest
 dataChan  chan map[string]uint32
}

func NewCityOnlineChanReactorMap(data map[string]uint32) *CityOnlineChanReactorMap {
 var result = &CityOnlineChanReactorMap{
 data:    data,
 requestChan: make(chan cityOnlineRequest),
 dataChan:  make(chan map[string]uint32),
 }

 go result.run()

 return result
}

func (c *CityOnlineChanReactorMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.dataChan <- data
}

func (c *CityOnlineChanReactorMap) Get(cityName string) uint32 {
 var request = cityOnlineRequest{
 cityName: cityName,
 online:  make(chan uint32),
 }

 c.requestChan <- request

 return <-request.online
}

func (c *CityOnlineChanReactorMap) run() {
 for {
 select {
 case request := <-c.requestChan:
  request.online <- c.data[request.cityName]
 case data := <-c.dataChan:
  c.data = data
 }
 }
}

Цей варіант ще повільніший.

Назва тесту Середній час ітерації Виділення пам’яті
BenchmarkCityOnlineMutexMap 410 ns/op 4 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineRWMutexMap 241 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineAtomicMap 10.4 ns/op 0 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineChanMutexMap 2037 ns/op 60 B/op 0 allocs/op
BenchmarkCityOnlineChanReactorMap 3740 ns/op 467 B/op 4 allocs/op

Якщо на вашому проєкті є щось схоже, можете відправити мені анонімно — і я додам в коментарях.

Повернення гетера

У попередніх прикладах розглядали взаємодію з даними всередині структури. Але якщо нам знадобиться отримати значення одразу для багатьох ключів, то робити синхронізацію на кожен ключ буде повільно. Якщо ж повернемо всю мапу, буде складніше розуміти, що далі відбувається з даними. Тож повернемо інтерфейс CityOnlineGetter :

import (
 "sync/atomic"
)

type CityOnlineGetter interface {
 Get(cityName string) uint32
}

type CityOnlineMap struct {
 data map[string]uint32
}

func (c *CityOnlineMap) Get(cityName string) uint32 {
 return c.data[cityName]
}

type CityOnlineAtomicMap struct {
 data atomic.Value
}

func NewCityOnlineAtomicMap(data map[string]uint32) *CityOnlineAtomicMap {
 var result = new(CityOnlineAtomicMap)

 result.Update(data)

 return result
}

func (c *CityOnlineAtomicMap) Update(data map[string]uint32) {
 c.data.Store(data)
}

func (c *CityOnlineAtomicMap) Get(cityName string) uint32 {
 var data = c.data.Load().(map[string]uint32)

 return data[cityName]
}

// BAD CODE
//func (c *CityOnlineAtomicMap) Load() map[string]uint32 {
// var data = c.data.Load().(map[string]uint32)
//
// return data
//}

func (c *CityOnlineAtomicMap) Load() CityOnlineGetter {
 var data = c.data.Load().(map[string]uint32)

 return &CityOnlineMap{
 data: data,
 }
}

Помилки, які можуть трапитися під час оновлення даних

Цю помилку, коли мютекс довго блокує виконання, бачив у реальних проєктах. Правильні приклади без помилок вже наведені у цій статті вище.

// BAD CODE EXAMPLE, DON'T COPY-PASTE
import (
 "sync"
 "time"
)

type CityOnline struct {
 CityName string
 Online  uint32
}

type CityOnlineTooLongUpdateMap struct {
 data map[string]uint32
 mu  sync.RWMutex
}

func NewCityOnlineTooLongUpdateMap(data map[string]uint32) *CityOnlineTooLongUpdateMap {
 return &CityOnlineTooLongUpdateMap{
 data: data,
 }
}

func (c *CityOnlineTooLongUpdateMap) UpdateBySlice(items []CityOnline) {
 c.mu.Lock()
 defer c.mu.Unlock()

 // other logic
 // for example API call, emulate by time.Sleep
 time.Sleep(time.Second)

 c.data = make(map[string]uint32, len(items))

 for _, item := range items {
 c.data[item.CityName] = item.Online
 }
}

func (c *CityOnlineTooLongUpdateMap) Get(cityName string) uint32 {
 c.mu.RLock()
 defer c.mu.RUnlock()

 return c.data[cityName]
}

У такому прикладі RLock буде чекати defer c.mu.Unlock() , відповідно читання буде заблоковано на секунду. Те саме стосується звичайного Mutex-а .

atomic.Value та збереження інших типів

Коли в статті розглядаєш тільки мапи, то виникає відчуття, що тільки з мапами atomic.Value і використовують. Що ж, для слайсів і звичайних структур також підходить:

import "sync/atomic"

type CountrySettings struct {
 BlockCIDRs []string `json:"block_cidrs"`
}

type Settings struct {
 Countries map[string]CountrySettings `json:"countries"`
 PackSize uint32           `json:"pack_size"`
 Interval uint32           `json:"interval"`
 Debug   bool            `json:"debug"`
}

type SettingsProxy struct {
 data atomic.Value
}

func NewSettingsProxy() *SettingsProxy {
 return &SettingsProxy{}
}

func (s *SettingsProxy) Update(value Settings) {
 s.data.Store(value)
}

func (s *SettingsProxy) Load() (Settings, bool) {
 var result, ok = s.data.Load().(Settings)

 return result, ok
}
import (
 "github.com/stretchr/testify/require"
 "testing"
)

func TestSettingsProxy(t *testing.T) {
 var proxy = NewSettingsProxy()

 {
 var settings, ok = proxy.Load()

 require.Equal(t, Settings{}, settings)
 require.Equal(t, false, ok)
 }

 {
 var expected = Settings{
  Countries: map[string]CountrySettings{
  "UA": {
   BlockCIDRs: nil,
  },
  },
  PackSize: 20000,
  Interval: 60,
  Debug:  true,
 }

 proxy.Update(expected)

 var actual, ok = proxy.Load()
 require.Equal(t, expected, actual)
 require.Equal(t, true, ok)
 }
}

У попередніх прикладах в конструкторі я робив збереження значення в atomic.Value, а тут навмисно пропустив, щоб вказати потребу перевірки при приведенні типу:

func (s *SettingsProxy) Load() (Settings, bool) {
 var result, ok = s.data.Load().(Settings)

 return result, ok
}

Бо інакше буде паніка:

panic: interface conversion: interface {} is nil

Такий варіант теж допустимий:

func (s *SettingsProxy) Update(value *Settings) {
 s.data.Store(value)
}

func (s *SettingsProxy) Load() (*Settings, bool) {
 var result, ok = s.data.Load().(*Settings)

 return result, ok
}

Застереження atomic.Value

Під час спроби зберегти nil чи різні типи отримуємо паніку. Ось тести, які показують таку поведінку:

func TestAtomicSuccessStoreNil(t *testing.T) {
 var atomicValue = new(atomic.Value)

 var value map[uint32]uint32 = nil

 atomicValue.Store(value)
}

func TestAtomicPanicOnStoreNil(t *testing.T) {
 defer func() {
 if r := recover(); r == nil {
  t.Errorf("The code did not panic")
 }
 }()

 var atomicValue = new(atomic.Value)

 // will panic
 atomicValue.Store(nil)
}

func TestAtomicPanicOnStoreNilInterface(t *testing.T) {
 defer func() {
 if r := recover(); r == nil {
  t.Errorf("The code did not panic")
 }
 }()

 var atomicValue = new(atomic.Value)

 var value interface{} = nil

 // will panic
 atomicValue.Store(value)
}

func TestAtomicPanicOnStoreDifferentTypes(t *testing.T) {
 defer func() {
 if r := recover(); r == nil {
  t.Errorf("The code did not panic")
 }
 }()

 var atomicValue = new(atomic.Value)

 {
 var value uint32

 // will success
 atomicValue.Store(value)
 }

 {
 var value uint32 = 1

 // will success
 atomicValue.Store(value)
 }

 {
 var value = ""

 // will panic
 atomicValue.Store(value)
 }
}

Ці застереження написані в коментарях до коду atomic.Value .

atomic.Value та збереження int32, int64, uint32, uint64

Для числових типів можна використовувати й atomic.Value:

import "sync/atomic"

type AtomicValueUint64 struct {
 data atomic.Value
}

func NewAtomicValueUint64(data uint64) *AtomicValueUint64 {
 var result = new(AtomicValueUint64)

 result.Update(data)

 return result
}

func (c *AtomicValueUint64) Update(data uint64) {
 c.data.Store(data)
}

func (c *AtomicValueUint64) Load() uint64 {
 return c.data.Load().(uint64)
}

Але можна простіше:

import "sync/atomic"

type AtomicUint64 struct {
 data uint64
}

func NewAtomicUint64(value uint64) *AtomicUint64 {
 var result = new(AtomicUint64)

 result.Update(value)

 return result
}

func (c *AtomicUint64) Update(value uint64) {
 atomic.StoreUint64(&c.data, value)
}

func (c *AtomicUint64) Load() uint64 {
 return atomic.LoadUint64(&c.data)
}

Є спеціальні функції в пакеті sync/atomic :

func LoadInt32(addr *int32) (val int32) {}
func LoadInt64(addr *int64) (val int64) {}
func LoadUint32(addr *uint32) (val uint32) {}
func LoadUint64(addr *uint64) (val uint64) {}
func StoreInt32(addr *int32, val int32) {}
func StoreInt64(addr *int64, val int64) {}
func StoreUint32(addr *uint32, val uint32) {}
func StoreUint64(addr *uint64, val uint64) {}

Епілог

У статті є повно прикладів, які трохи відрізняються, щоб краще запам’ятати. Бо коли код простий, то сам приклад зрозуміліший за текстовий опис.

Схожі оптимізації з atomic.Value для повної заміни даних знадобляться під час написання бібліотек. У робочому закритому проєкті краще використовуйте RWMutex, бо конвертація типів — це джерело помилок.

А ще під кожний тип даних треба писати окрему обгортку з RWMutex, як було у прикладах, бо в Go відсутні дженерики.

Опубліковано: 18/12/20 @ 01:00
Розділ Різне

Рекомендуємо:

PHP: Настраиваем отладку. PhpStorm + PHP 8 + Docker + Xdebug 3
От шока до принятия: пять стадий тестирования API
У що інвестують ІТ-спеціалісти і як це працює: нерухомість, бізнес, ОВДП, індексні фонди
PHP: как удалить элемент массива по значению
Как я работаю: Александр Гончар, Chief AI Officer в Neurons Lab